Еволюційна епістемологія як основа для розвитку поведінкової економіки

Дата
2020
Автори
Галімон Ірина Віталіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Основною метою дипломної роботи є теоретичне осмислення еволюційної епістемології, її основних засад та ідей, що стали основою для формування і розвитку поведінкової економіки як нового напряму філософсько-економічної думки. У роботі розглянуто основні тенденції, напрями еволюційної епістемології, спираючись на праці найглобальніших діячів у цій галузі, таких як Д. Кембел, К. Лоренц, К. Поппер, Г. Фолмер, Ф. Варела і У. Матурана. Огляд та критичний аналіз кожного з них дає змогу стверджувати, що їхні теорії мають місце бути, бо дійсно впливають на подальший розвиток еволюційної епістемології, на розвиток синтезуючої теорії пізнання, яка прагне відповісти на філософські питання, базуючись на твердому фундаменті науки. У ході дослідження охарактеризовано процес еволюції і пізнання з точки зору К. Лоренца; розглянуто пізнання, як результат біологічної еволюції з позиції Г. Фолмера; розкрито зміст і специфіку еволюційної епістемології К. Поппера та Д. Кемпбела; виділено передумови виникнення і формування поведінкової економіки; розкрито зміст поведінкової економіки та лібертаріанського патерналізму.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Галімон І. В. Еволюційна епістемологія як основа для розвитку поведінкової економіки : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 033 Філософія / Галімон Ірина Віталіївна. - Київ, 2020. - 47 с.