Ідентифікація емпіричних ознак прекаріату у структурі українського суспільства

Дата
2020
Автори
Ферт Микола Вікторович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній роботі розкривається тема класової стратифікації сучасних суспільств. Більшість сучасних суспільств знаходяться на перехідному етапі економіки від індустріального типу до постіндустріального. У результаті динамічних змін економічного та політичного поля поступово починають з’являтися нові класові утворення. Одним із таких утворень можна вважати прекаріат – новий соціальний клас, який є інклюзивним для середнього класу та більш нижчих прошарків населення. Прекарна зайнятість є незахищеною та економічно нестабільною, результатом чого постає зростання соціальної напруги та негативних економічних явищ в межах суспільства. В межах теоретичної частини даної роботи розглянутий процес еволюції класових концепцій та поступове становлення концепції прекаріату у сучасних суспільствах. Останні розділи присвячені пошуку та визначенню можливостей застосування концепції прекаріату та прекарної зайнятості до українського суспільства.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Ферт М. В. Ідентифікація емпіричних ознак прекаріату у структурі українського суспільства : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Ферт Микола Вікторович. - Київ, 2020. - 70 с.