Український сокільський рух у Галичині (1890 – 1930-ті рр.)

Дата
2017
Автори
Папенко Євгеній Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню українського сокільського руху у Галичині 1890 – 1930-ті рр. Історія українського сокільського руху – своєрідний напрям національно-визвольної боротьби українців Галичини. Він виник наприкінці ХІХ ст. Протягом усього часу свого функціонування став помітним явищем в історії розвитку західноукраїнських земель. Українське сокільство – це носій фізичного і духовного виховання ахідноукраїнського населення наприкінці ХІХ – першій половині ХХ ст. Гімнастично-спортивна діяльність українських сокільських товариств була необхідною передумовою у консолідації українців Галичини. Вона зуміла засобами фізичної культури підготувати український народ для боротьби за українську державність. Проте гімнастично-спортивна діяльність не була єдиним чинником виховання західноукраїнського населення. Один із керівників львівського «Соколу» І. Боберський зазначав, що виховання тіла – це шлях до виховання духу З українськими сокільськими товариствами пов’язанi яскравi етапи самовiдданої працi. Вони створювались як один із елементів всеслов’янського сокільського руху. Львівський «Сокіл» сприяв фізичному, духовному та культурному розвитку українців. Важливим було те, що саме ці гімнастично-спортивні сокільські товариства становили ядро українського війська новітньої доби. Це військо – Легіон Українських січових стрільців.. З українськими сокільськими товариствами пов’язанi яскравi етапи самовiдданої працi. Вони створювались як один із елементів всеслов’янського сокільського руху. Львівський «Сокіл» сприяв фізичному, духовному та культурному розвитку українців. Важливим було те, що саме ці гімнастично-спортивні сокільські товариства становили ядро українського війська новітньої доби. Це військо – Легіон Українських січових стрільців.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Папенко Є. М. Український сокільський рух у Галичині (1890 –1930-ті рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 – історія України / Папенко Євгеній Миколайович. - Київ, 2017. - 241 с.
Зібрання