Графіт як каталізатор гідрування нітроароматичних сполук

Дата
2023
Автори
Мічуда Артем Ярославович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі описана каталітична активність оброблених графітів в реакції гідрування 4-нітротолуену. Наведено синтез досліджуваних каталізаторів та їх характеризація методами ІЧ- та Раман-спектроскопії, виміряна каталітична активність на модельному субстраті. Проведено порівняння отриманих результатів з даними із різних джерел. Ключові слова : графіт; безметалеві каталізатори; каталітичне гідрування нітроароматичних сполук.
The catalytic activity of processed graphites in the reaction of hydrogenation of 4-nitrotoluene is described. The synthesis and characterization by FTIR and Ramanspectroscopy of the studied catalysts are presented, catalytic activity is measured on a model substrate. The obtained results were compared with data from various sources. Keywords : graphite; metal-free catalysts; catalytic hydrogenation of nitroaromatic compounds.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Мічуда А. Я. Графіт як каталізатор гідрування нітроароматичних сполук : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 102 Хімія / Мічуда Артем Ярославович. - Київ, 2023. - 31 с.