Цілісно-смислова сфера як чинник кар’єрних орієнтацій у юнацькому віці

Дата
2021
Автори
Калинич Валентина Віталіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі підібрано психодіагностичний інструментарій та проведено емпіричне дослідження особливостей взаємозв’язку ціннісно-смислової сфери, кар’єрних орієнтацій та ролі провідних інститутів та механізмів соціалізації юнаків. На основі отриманих даних можна говорити, що важливе значення для юнаків, які все життя навчаються у містах, мають компетенції, тобто, можливість проявити власні здібності у професійному середовищі, показати власну майстерність. Як показало дослідження, для таких осіб перевагою будуть професії, де вони відчуватимуть себе справжніми майстрами, зможуть показати високий результат. На основі проведеного емпіричного дослідження здійснений кількісний та якісний аналіз взаємозв’язку особливостей та умов соціалізації та ціннісно-смислової сфери, кар’єрних орієнтацій юнаків. Цінність досягнення має два зв’язки – зі школою та Інтернетом. На основі виявленої закономірності, не можна однозначно сказати про безумовний вплив одного з інститутів. Було зроблено висновок що ці два інститути, майже, однаково впливають на особистість , тому не можна сказати про те, що вони мають між собою якусь різницю. Такі результати говорять про те, що в Інтернеті та школі формується бажання учнів отримувати високі бали, бути першим, показувати високі результати. Можна зробити припущення, що дві два інститути по-різному впливають на особистість. Школа дає можливість для проявлення своїх здібностей, відкриває можливі шляхи, саме у школі особистість може порівнювати себе з іншими, отримувати постійний зворотній зв’язок від вчителів. Інтернет все більше посилює власний вплив, і для учнів – це середовище з необмеженими можливостями. В Інтернеті можна не боятися проявляти власні думки, показувати свої здібності. Те, що школа дає пряму оцінку здібностям учнів може нести неоднозначний вплив, тому що учні бояться проявляти себе, у них формується страх того, що вони можуть не показати себе на всі 100%, отримати негативний досвід. Інтернет, навпаки, змінює це сприйняття.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Калинич В. В. Цілісно-смислова сфера як чинник кар’єрних орієнтацій у юнацькому віці : кваліфікаційна робота … бакалавра : 053 Психологія / Калинич Валентина Віталіївна. - Київ, 2021. – 103 с.