Реактуалізація історії в романістиці Паскаля Кіньяра

Дата
2022
Автори
Савич Оксана Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
This thesis is the first attempt in literary studies to explore the strategies of reactualization of history in Pascal Quignard’s selected novels and essays. The purpose of the research is thus to identify and characterize the strategies of reactualization of history in those P. Quignard's novels of the 1980s-2000s which are set in the previous historical eras.
Дисертаційна робота є першою в літературознавстві спробою комплексного дослідження стратегій реактуалізації історії у вибраній романній прозі та есеїстиці П. Кіньяра. Мета дослідження полягала у виявленні та характеристиці стратегій реактуалізації історії у романах П. Кіньяра 1980-2000-х років, дія в яких відбувається в минулих історичних епохах. Ключові слова: Паскаль Кіньяр, французький роман, реактуалізація історії, античність, XVII ст., повоєнна доба, рекурентність, постмодернізм, інтертекст, фрагментованість, тілесність, біофікція, автофікційний модус письма, образ митця.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Савич О. В. Реактуалізація історії в романістиці Паскаля Кіньяра : дис. ... доктора філософії : 035 Філологія / Савич Оксана Василівна. - Київ, 2022. - 190 с.
Зібрання