Особливості переживання і копінг-поведінки батьків онкохворих дітей

Дата
2021
Автори
Кротова Т. Х.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У проведеному магістерському дослідженні, присвяченому вивченню особистісних реакцій, переживань та копінг-поведінки батьків при онкологічних захворюваннях дітей, вдалося вирішити низку важливих завдань теоретичного та практичного плану. Після детального аналізу літературних джерел було виділено, що переживання та копінг-поведінка дорослих у невизначеній ситуації тісно пов'язані між собою та обумовлені низкою об'єктивних факторів ситуації, співвідносяться із суб'єктивними характеристиками та особистісними особливостями її учасників. Згідно з об’єктом, предметом, метою та завданнями емпіричного дослідження була розроблена програма дослідження, яка складалась із трьох етапів: теоретичного, емпіричного та етапу кількісної та якісної обробки даних. Вибірку досліджуваних склали батьки онкохворих дітей, які знаходилися на лікуванні у Національному інституті раку і під опікою реабілітаційного центру для онкохворих дітей «Дача». Дослідження психологічних факторів переживання виявило, що: - окремі об'єктивні характеристики ситуації та соціально-економічні характеристики її учасників мають певний вплив на поточний емоційний стан та частково пов'язані з інтерпретацією причин хвороби та ставленням до хвороби як долі; - обтяжливими факторами переживання в оцінці причин хвороби виступають фаталізм та визнання власної вини, поряд з об'єктивними причинами; - найбільший вплив з досліджуваних об'єктивних факторів на сприйняття та оцінку ситуації та/або вибір копінг-стратегій має наявність хобі. Виявилено, що властивості темпераменту можуть виступати як значущі детермінанти поточного емоційного стану та копінг-поведінки. А свідомість життя співвідноситься з більш позитивним сприйняттям ситуації, більш сприятливим поточним емоційним станом. Також виявлено, що найбільше психологічної допомоги потребують ті з родичів, які використовують копінг-стратегію «Втечі-уникнення». Її актуалізація співвідноситься з негативним емоційним станом. За результатами дослідження до психологічного супроводу батьків при онкологічних захворюваннях дітей запропонована терапія прийняття та відповідальності.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Кротова Т.Х. Особливості переживання і копінг-поведінки батьків онкохворих дітей : дипломна робота : 053 Психологія / Кротова Т.Х. - Київ, 2021. – 114 с.