Базові переконання кримських татар, які зазнали наслідків депортації

Дата
2021
Автори
Халілова Мавілє Рінатівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дипломній роботі проаналізовано теоретичні та емпіричні дослідження, присвячені темі трансгенераційної травми та зміни базових переконань під впливом травмуючих подій на прикладі репресій XX ст. Серед кримських татар не простежується чіткої тенденції до зміщення базових переконань в бік негативних. Середні показники схильності світу, доброти людей, справедливості, контрольованості світу цінності власного “Я” є нормальними. Найнижчими, але в межах норми, виявилися показники справедливості світу та випадковості, як принципу розподілу подій, також контрольованість світу. Але слід зазначити, що розподіл даних є ненормальним, що свідчить про великий розкид даних в середині основної групи. Виявлено потужну кореляцію між комплексом жертви та низькою самооцінкою, зроблено припущення, що ця кореляція притаманна не тільки даній вибірці. Порівняно базові переконання кримських татар, які зазнали наслідків депортації, із базовими переконаннями тих,кримських татар, пращури яких не пережили депортацію. встановлено особливості когнітивної сфери кримських татар, які зазнали наслідків депортації, а саме: недостатньо високий рівень схильності до світу, високий рівень самооцінки, достатній рівень самоактуалізації. Виявлено зв’язки у базових переконаннях кримських татар, які зазнали наслідків депортації, з самооцінкою, комплексом жертви і низьким рівнем довіри.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Халілова М. Р. Базові переконання кримських татар, які зазнали наслідків депортації : кваліфікаційна робота ... магістр : 053 Психологія / Халілова Мавілє Рінатівна. - Київ, 2021. – 96 с.