Міфопоетика Нью-Йоркської групи

Дата
2018
Автори
Карабович Тадей Броніславович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Монографія є першим цілісним історико-літературним дослідженням, що присвячене поетиці Нью-Йоркської групи. В основу міфопоетичної методології лягла ідея про міф, адже у більшості творів представників Нью-Йоркської групи (Емма Андієвська, Богдан Бойчук, Женя Васильківська, Віра Вовк, Богдан Рубчак, Юрій Тарнавський, Роман Бабовал, Марія Ревакович та ін.) помітні сліди структурних і змістових елементів міфа (міфологем). Міф таким чином розглянуто не лише як природне, історично зумовлене джерело творчості, але і як трансісторичний генератор поезії, що надає їй певної міфоцентричності. Нортон Фрай трактував міф як циркуляцію по замкнутому колу, художня ж практика нью-йорківців засвідчує, що в їхній міфопоетичній свідомості час – циклічний, він мовби розвиває один із основних міфів людства – міф про вічне повернення («Десь суть була…» Богдана Бойчука), а простір – це простір аграрного ритуалу («Жнива» Жені Васильківської). З аграрним циклом пов'язаний міфологічний культ бога, бога, який вмирає і воскресає («Спокуси святого Антонія» Емми Андієвської), а також поняття міфотворчого космогенезу – народження світу із хаорсу («Фавст» Богдана Рубчака). Важливо те, що в ролі міфа, який «підсвічує» твори, виступають не лише міфологеми, а й історичні перекази, побутова міфологія, історично-культурна реальність попередніх років, відомі і невідомі тпексти минулого. Текст аж набухає від ілюзій та ремінісценцій, він сам уподібнюється до міфа і основними рисами його структури стають циклічний час, гра на перетині ілюзії та реальності. Міфологічні двійники, трікстери-посередники, боги і герої заселяють художній простір Нью-Йоркської групи під виглядом звичних людей.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Карабович Т. Б. Міфопоетика Нью-Йоркської групи : дис. ...д-ра філол. наук : 10.01.01 – українська література / Карабович Тадей Броніславович. - Київ, 2018. – 464 с.
Зібрання