Стилі виховання дитини у міжнаціональних сім’ях

Дата
2023
Автори
Ма Юй Сян
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дипломна робота присвячена вивченню стилів виховання дітей у міжнаціональній сім’ї. Міжнаціональний шлюб є формою міжособистісних взаємостосунків чоловіка та жінки, які за громадянством належать до різних національних спільнот, що історично склалися у границях двох різних територіально-державних утворень. Ці відмінності роблять міжнаціональний шлюб складним явищем, при якому спосіб життя двох індивідів розподіляється на два суспільства. Істотний вплив на особливості функціонування міжнаціональної сім’ї здійснюють історичні традиції різних народів, їх етнокультурна близькість або відмінності, установки на міжнаціональне спілкування всередині сім’ї. Виховання дітей в міжнаціональних сім’ях може нести ознаки деструктивного через неузгодженість подружжям способів і прийомів виховання дитини, оскільки батьківський і материнський стилі можуть відрізнятися через належність батьків до різних соціокультурних середовищ. Проведене емпіричне дослідження виявило особливості виховання дітей у міжнаціональних сім’ях, і, зокрема, переважання домінуючих стилів виховання дітей у китайсько-українських родинах. Виявлені позитивні і негативні аспекти виховних стлів. Зокрема, йдеться про абсолютне позитивне прийняття дитини в міжнаціональній сім’ї, й водночас, актуалізованими є протиріччя у виборі авторитарного/демократичного стилю, що характеризується відмінністю методів виховання та батьківських настанов. Розкрито умови формування «узгодженого» стилю виховання у контексті соціально-педагогічного супроводу міжнаціональної сім’ї, якими є пошук компромісів, вміння вибудовувати діалог зі шлюбним партнером, вивчення культури, традицій, особливостей виховання дитини в країні, представником якої шлюбний партнер. Соціально-педагогічний супровід міжнаціональних сімей повинен здійснювати профілактику означених протиріч та застосовувати методи активного навчання у розвитку «узгодженого» стилю виховання дітей.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
23 Соціальна робота , 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Ма Юй Сян. Стилі виховання дитини у міжнаціональних сім’ях : кваліфікаційна робота ... магістра : 231 Соціальна робота / Ма Юй Сян. - Київ, 2023. - 87 с.