Ісламський рух опору ( Хамас ) : його ідейні витоки, причини формування, політичні дискурси та діяльність

Дата
2020
Автори
Уманцева Ірина Марківна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В даній роботи є виявлення специфіки оформлення та особливостей застосування ідеології ісламської терористичної організації «Ісламський рух опору» (ХАМАС) у контексті палестино-ізраїльського конфлікту. В кваліфікаційній роботі розглянуто історико-культурні передумови виокремлення палестинського націоналістичного руху; окреслено роль сіонізму в процесі розвитку палестино-ізраїльського конфлікту; досліджено елементи впливу ідеологічної бази «Братів-мусульман» на подальшу діяльність ХАМАСу; визначено особливості застосування земельної ідеології ХАМАСу; досліджено особливості локального вияву мусульмансько- єврейського конфлікту; охарактеризовано концепцію «ворога» у божественній мусульмансько-єврейській війні. Діалектичний метод був застосований при опрацюванні етапів становлення та розвитку «Ісламського руху опору», що дозволив віднайти більш глибинні зв’язки подій та окреслити тенденції, в яких відбулось його зародження. Феноменологічний метод допоміг оформити особливості діяльності ХАМАСу через відмову від упереджень, які фігурують особливо в західних ЗМІ та насаджують концепцію власної світової домінації. До загальнонаукових методів, використаних у дослідженні, відноситься системний аналіз та порівняльний методи, які допомогли виявленню закономірностей між елементами арабського (зокрема палестинського) та єврейського націоналістичних рухів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 031 Релігієзнавство
Бібліографічний опис
Уманцева І. М. Ісламський рух опору ( Хамас ): його ідейні витоки, причини формування, політичні дискурси та діяльність : кваліфікаційна робота … магістра : 031 Релігієзнавство / Уманцева Ірина Марківна. - Київ, 2020. – 80 с.