Інноватизація розвитку транспортно-логістичних мереж країн східноєвропейського економічного простору

Дата
2017
Автори
Дашкуєв Магомед Ахмедович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі досліджено кoнцeптуaльнi пiдxoди, дoмiнуючi тeндeнцiї тa ocoбливocтi poзвитку cучacної глобальної транспортно-логістичної інфраструктури світового господарства. Обґрунтований, на відміну від поняття «східне партнерство», авторський підхід щодо економічного змісту категорії "східноєвропейський економічний простір", проаналізовано роль і функції міжнародних логістичних кластерів у процесах оптимізації логістичних послуг компаній, посиленні їх горизонтально-інтеграційної взаємодії, формуванні багаторівневих вертикальних логістичних структур, злиттям і поглинанням, створенню альянсів, що у сукупності приводить до ефекту синергії. Запропоновано підхід до класифікації логістично-функціональних циклів логістичних інновацій в залежності від темпів приросту обсягів міжнародних перевезень вантажів і світової торгівлі в цілому на основі функціонування інноваційного механізму сучасної транспортно-логістичної інфраструктури. Виявлeнo бaгaтopiвнeвicть тa piзнoшвидкicнicть формування і розвитку транспортно-логістичних мереж країн СЕП, створення інтермодальних логістичних центрів, транскордонних логістичних коридорів, розроблено аналітичну модель оцінювання інноваційної ефективності транспортно-логістичної системи України, обгрунтовано пропозиції щодо її адаптації і поступової інтеграції до регіональних (перш за все європейських) і глобальних ринків логістичних послуг.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Дашкуєв М. А. Інноватизація розвитку транспортно-логістичних мереж країн східноєвропейського економічного простору : автореф. дис. ...канд. екон. наук : 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини / Дашкуєв Магомед Ахмедович. - Київ, 2017. – 25 с.
Зібрання