Державний переворот як політичне явище

Дата
2016
Автори
Меженська Олена Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена дослідженню такого політичного явища як державний переворот. Вперше узагальнено та систематизовано наукові праці в яких дослідники, від античності до сьогодення, розглядають питання захоплення та зміни влади в державі. Висвітлено еволюцію політичної думки щодо державного перевороту як способу боротьби за владу в державі.Обґрунтовано, що державний переворот не є ні статичним, ні перманентним станом політичної системи, а виступає як причинно-зумовлений процес, що призводить до її дисфункціональності та кризи суспільства, а в окремих випадках – до стабілізації. Як іррегулярний процес зміни влади, державний переворот залишається конкретним емпіричним фактом політичного життя суспільства, який визначається певним локальним і часовим простором та застосуванням насилля. Результати дослідження, що представленні в рамках даної дисертаційної роботи, формують комплексне уявлення про проблему державного перевороту як форми політичної боротьби, в основі якої лежить суперечливість суб’єктивних політичних інтересів і потреб різноманітних суспільно-політичних груп з приводу зміни влади в державі, характеру її функціонування та розподілу між політичними силами. Зважаючи на те, що політична боротьба ніколи не обмежується лише системою державної влади, протікає не лише у формальних структурах, а різноманіття політичних сил, що залучаються до неї, створюють додаткові механізми та технології захоплення влади чи зміну балансу владних структур, дана робота не завершує процес наукового дослідження проблеми державного перевороту у політичній боротьбі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Меженська О. В. Державний переворот як політичне явище : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 політичні інститути та процеси / Меженська Олена Володимирівна. - Київ, 2016. - 218 с.
Зібрання