Соціальне страхування в Україні: проблеми теорії та практики

Дата
2017
Автори
Кучма Ольга Леонідівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі досліджено сутність соціального страхування, виокремлено чинники, які впливають на зобов’язання учасників правовідносин загальнообов’язкового державного соціального страхування, визначено місце соціального страхування в праві та законодавстві, обґрунтовано, що соціальне страхування є підгалуззю права соціального забезпечення, запропоновано прийняти Кодекс соціального забезпечення України та зазначено його структуру, окреслено коло проблем в сфері соціального страхування та запропоновано шляхи їх вирішення. В роботі вивчено особливості становлення та розвитку соціального страхування на території сучасної України, проведено класифікацію страхових ризиків; уточнено відмінність між поняттями «страховий ризик» та «страховий випадок»; охарактеризовано особливості юридичної відповідальності в сфері соціального страхування; виокремлено ознаки зловживання правом в соціальному страхуванні; означено проблеми якості перекладу міжнародних документів; надані пропозиції удосконалення чинного законодавства в сфері соціального страхування. Піднімаються дискусійні питання щодо визначення суб’єктного складу та об’єкту соціального страхування, складових правоздатності; характеризується понятійний апарат змісту правовідносин у сфері соціального страхування.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Кучма О. Л. Соціальне страхування в Україні: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ...д-ра юрид. наук : 12.00.05 трудове право; право соціального забезпечення / Кучма Ольга Леонідівна. - Київ, 2017. – 38 с.
Зібрання