Відтворення художніх особливостей дилогії Лі Бардуґо «Шістка воронів» у перекладі Єлени Даскал

Дата
2023
Автори
Фурман Катерина
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В процесі дослідження художніх особливостей у творах дилогії проаналізовані наступні групи неологізмів: антропоніми, ідеоніми, хрематоніми, теоніми та топоніми, остання з яких включає в себе гідроніми, хороніми, ойконіми, урбаноніми та годоніми. Така класифікація значною мірою полегшила аналіз виокремлених нами прикладів авторського словотворення. Під час дослідження виявлено, що найпоширенішими перекладацькими стратегіями слугували транскодування, одомашнення, калькування та контекстуальна заміна. При аналізі перекладу, було виявлено, що головна стратегія Єлени Даскал стосується промовистих і непромовистих назв у творі: промовисті назви у творі вона перекладає за допомогою калькування або одомашнення, щоб передати зміст, а непромовисті назви – за допомогою транскодування, щоб передати форму.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Фурман К. Відтворення художніх особливостей дилогії Лі Бардуґо «Шістка воронів» у перекладі Єлени Даскал : кваліфікаційна робота ... «бакалавр» : 035 Філологія / Катерина Фурман. - Київ, 2023. - 51 с.