Рідинне мікроекстракційне концентрування ряду бензофенонів і парабенів з водного середовища з наступним газохроматографічним визначенням

Дата
2016
Автори
Левчик Валентина Михайлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено розробці нових методів мікроекстракційного концентрування мікрокількостей ряду бензофенонв і парабенів з водних розчинів з наступним газохроматографічним визначенням. Оптимізовані умови капілярної і дисперсійної мікроекстракції бензофенонів і парабенів, одночасної дериватизації гідроксилвмісних бензофенонів оцтовим, парабенів – пропіоновим ангідридами і дисперсійної мікроекстракції продуктів ацилювання для вилучення сполук з водних розчинів, що дозволило досягти 90 – 99 % їх вилучення, коефіцієнти концентрування при цьому становили 160 – 320, інтервал лінійності складає 0,005 – 5,00 мкг/мл для парабенів і 0,01 – 2,00 мкг/мл для бензофенонів. Розроблені методики були апробовані при аналізі вод різних типів, сечі, фармацевтичних препаратів, косметичних засобів. Усі розроблені методики характеризуються достатньою правильністю та повторюваністю (Sr ≤ 10%). Методики відрізняються простотою, надійністю, експресністю, дешевизною.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Левчик В. М. Рідинне мікроекстракційне концентрування ряду бензофенонів і парабенів з водного середовища з наступним газохроматографічним визначенням : автореф. дис. ...канд. хім. наук : 02.00.02 – аналітична хімія / Левчик Валентина Михайлівна. - Київ, 2016. - 24 с.
Зібрання