Польська та українська польськомовна проза XVII cт.: риторика, жанри, інтертекст

Дата
2017
Автори
Сухарєва Світлана Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У праці вдалося встановити закономірності, генезис і специфіку розвитку польськомовної літератури XVII ст. у межах української та польської парадигм, класифікувати основні жанрові моделі польськомовних прозових стародруків і репринтів, представити розвиток біблійної риторики у літературних текстах досліджуваного періоду, виявити домінантність барокового концептизму, механізми метафоризації лексики, прояви творчої активності польських і українських середньовічних авторів. Проаналізовано концептичну структуру польськомовної прози барокового періоду на фонетичному, морфологічному, семантичному, текстовому, дискурсивному рівнях, визначено її первинний метафоричний характер. Доведено умовність поділу польської та української парадигм польськомовної прози у загальному риторичному просторі давньої літератури.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Сухарєва С. В. Польська та українська польськомовна проза XVII cт.: риторика, жанри, інтертекст : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.03 – література слов’янських народів і 10.01.01 – українська література / Сухарєва Світлана Володимирівна. - Київ, 2017. - 42 с.
Зібрання