Особливості державної політики України щодо трудової міграції

Дата
2021
Автори
Філіпович Марія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі зроблено акцент на соціально-філософському світогляді, системному підході, що спирається на єдність соціального та економічного, теорії й практики, наскрізно пронизаних герменевтичною, феноменологічною та екзистенційною діалектикою. Під час дослідження автор користувався такими науковими методами : системний підхід, який дав можливість зрозуміти основне завдання міграційної політики та її складові; структурно–функціональний, який дав змогу визначити основні складові регулювання трудових міграційний процесів та їх взаємозв'язок між ними; порівняльний метод, за допомогою якого було порівняно середньомісячний заробіток в Україні, та найбжчих європейських сусідів які на сьогоднішній день у своїй політиці зробили все для зацікавленості та простоти приїзду робочих мігрантів з України. Дослідження проблеми життєвих стратегій трудових мігрантів дозволяє зробити наступні висновки. Міграція як один з найважливіших демографічних процесів відбувається одночасно у часі та просторі, й має досить широке значення. У цілому, сучасні науковці виокремлюють такі три основні підходи до розуміння міграції: по-перше, це, міграція розуміється як просторовий рух осіб, незалежно від його кінцевих цілей та характеру, по-друге, міграцією називається переїзд особи із однієї держави до іншої з ціллю зміни місця проживання назавжди або на деякий час; по-третє, міграцією вважають як процес просторового руху особи, який в кінцевому результаті завжди призводить до територіального перерозподілу населення як у країні-реципієнті, так й у країні походження.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Філіпович М. Особливості державної політики України щодо трудової міграції : кваліфікаційна робота : 052 Політологія / Філіпович Марія. - Київ, 2021. - 67 с.