Університет як культурна інституція: історія та сучасність

Дата
2022
Автори
Соклаков Максим Ігорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою дослідження є критичне осмислення становища сучасного університету, експлікація історичного та сучасного становища університету, відстеження наслідків структурних змін базової культурної інституції в сфері вищої освіти для суспільства. У ході викконання роботи було описано ґенезу університету в культурологічній перспективі; визначено засади універсальності та історичності ідеї університету; культурний аналіз сучасного стану університету. Короткий огляд історії такої культурної інституції як університет, дає уявлення про різноманітні історичні варіації його призначення в різних епістемічних та політично-ідеологічних моделях, що дає підстави стверджувати історичність ідеї університету. Також, історичний аналіз дозволив розпізнати у епістемологічних моделях різних часів певну спільну рису, що пов’язує усі історичні типи університету, а саме – характерний для академії парадокс трансгресії, що виникає попри умови репресивного контролю. Трансгресія відбувається навіть в умовах відтворення домінуючої системи висловлень будь-яким іншим та новим висловленням. Можливість наново віднайти канонічне призначення сучасного університету існує але лише за умови повної його перебудови на нових засадах відтворення ризоматичного епістемологічного простору. Однак, його ідея залишається незмінною, університет створює обставини, умови та необхідне середовище для трансгресії.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 034 Культурологія
Бібліографічний опис
Соклаков М. І. Університет як культурна інституція: історія та сучасність : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 034 Культурологія / Соклаков Максим Ігорович. - Київ, 2022. - 28 с.