Розробка системи для прогнозування реакцій на новини на основі даних Телеграм каналів

Дата
2023
Автори
Косуха Олександр
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета роботи полягає у формалiзацiї принципiв, технологiй та алгоритмiв, якi можна рекомендувати для розробки ефективної системи iнтелектуального аналiзу та прогнозування реакцiй на новини на основi даних Телеграм-каналiв, а також створення прототипу такої системи. У роботi представленi результати дослiдження можливостей алгоритмiв iнтелектуального аналiзу повiдомлень та новин в Телеграм. Показано, що певнi особливостi цього медiа дозволяють ширше використовувати можливостi вже iснуючих методик збирання даних та алгоритмiв обробки природної мови. Дана робота присвячена саме аналiзу української природної мови, для якої на даний момент проведено не так багато дослiджень в порiвняннi з iншими, наприклад, англiйською чи росiйською. Робота базувалась не тiльки вже на наявних наборах даних (наприклад, словник лематизацiї слiв, список шумових слiв), але i сама є доволi перспективним кроком вперед в цьому напрямку. Основною задачею для подальших дослiджень є створення бiльш точних моделей для оцiнки тонального звучання тексту, що може допомогти в написаннi текстiв в повсякденному життi, а також за допомогою моделi проводити аналiтику повiдомлень звичайних користувачiв для оцiнки громадського настрою.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Косуха О. Розробка системи для прогнозування реакцій на новини на основі даних Телеграм каналів : кваліфікаційна робота … бакалавр : 122 Комп’ютерні науки / Косуха Олександр. – Київ, 2023. – 42 с.