Роль периферичної дофамінергічної системи в патогенезі запальних захворювань кишечника

Дата
2018
Автори
Присяжнюк Альона Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена вивченню стану периферичної дофамінергічної системи та ролі Д2- та Д3-дофамінових рецепторів (ДР) в патогенезі запальних захворювань кишечника. Встановлено, що у щурів з експериментальним колітом порушений дофамін-опосередкований сигналінг в слизовй оболонці товстої кишки щурів, що обумовлено зниженням рівня ферментів тирозинової гідроксилази (ТН), моноамінооксидази-Б (MAO-Б), дофамінового траспортеру (ДАТ) і різнонаправленими змінами рівня Д2- та Д3-ДР. У біопсійному матеріалі товстої кишки пацієнтів на неспецифічний виразковий коліт також показано зниження рівня протеїну ТН, Д2- та Д3-ДР. Вперше доведено, що руйнування периферичних дофамінергічних нейронів призводить до покращення проявів експериментального коліту. Одним з механізмів, що лежить в основі захисної дії дофамінергічної системи в патогенезі виразкового коліту є підтримка цілісності кишкового бар’єру. Захист ендотеліального бар’єру частково опосередковується через активацію центральних Д2-ДР. Доведено, що застосування препаратів з дофамінергічною активністю, а саме агоністів Д2- та Д3-ДР, є ефективним в прискоренні загоєння уражень при експериментальному коліті і може бути рекомендованим для подальшого клінічного випробування.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Присяжнюк А. І. Роль периферичної дофамінергічної системи в патогенезі запальних захворювань кишечника : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 біохімія / Присяжнюк Альона Ігорівна. - Київ, 2018. - 181 с.
Зібрання