Управління проектом впровадження системи управління відносинами з клієнтами в страховій компанії

Дата
2022
Автори
Штик Василь Леонідович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході роботи над кваліфікаційною роботою було проведено аналіз зовнішнього середовища проекту, проведено макроекономічні дослідження галузі. Було проведено детальний аналіз проекту, що включає STEP-аналіз, SWOT-аналіз, дослідження п’яти конкурентних сил Портера. Це дозволило отримати висновки, які компанія може використати в ході прийняття рішень в управлінні подібним проектом. Було визначено альтернативні варіанти розробки системи, проаналізовано їх сильні та слабкі сторони. Проект розроблено на базі Dynamics 365 CE, оскільки цей продукт надає широкий спектр можливостей по розширенню наявного функціоналу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Штик В. Л. Управління проектом впровадження системи управління відносинами з клієнтами в страховій компанії : кваліфікаційна робота магістра : 122 Комп’ютерні науки / Штик Василь Леонідович. – Київ, 2022. – 115 с.