Сім’я в життєвих траєкторіях представників креативного класу в Україні (за результатами емпіричного дослідження)

Дата
2020
Автори
Форостяна Анастасія Павлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета даної роботи з’ясувати особливості установок, життєвих стратегій і практик щодо сім’ї у представників українського креативного класу. У ході виконання роботи на основі наявного дослідницького доробку було з’ясовано основні ознаки та особливості креативного класу; виокремено основні напрямки дослідження креативного класу у світовій соціології; з’ясовано рівень вивченості сім’ї креативного класу у зарубіжній соціології; дано характеристику стану вивченості креативного класу в українській соціології. Охарактеризовано загальносуспільний контекст розвитку сім’ї українського креативного класу; за допомогою емпіричного дослідження було з’ясовано структуру, особливості і роль сім’ї у життєвих траєкторіях представників українського креативного класу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Форостяна А. П. Сім’я в життєвих траєкторіях представників креативного класу в Україні (за результатами емпіричного дослідження : кваліфікаційна робота бакалавра : 054 Соціологія / Форостяна Анастасія Павлівна. - Київ, 2020. – 79 с