Екзистенціальна тематизація досвіду в першому відділі "буття і часу" м. Гайдеґера

Дата
2022
Автори
Анучіна Влада Вадимівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході виконання роботи було здійснено проблематизацію екзистенціальної тематизації досвіду у контексті дискусії щодо суб’єктності ось-буття. У визначальних рисах здійснено нарис головних стратегій інтерпретації ось-буття, а саме онтологічної (або онто-герменевтичної) та екзистенціалістської, у контексті дослідження філософії Гайдеґера. Одним із основних аспектів аналізу виявилася відпочаткова проблематичність варіанту прочитання поняття ось-буття як «людського буття» та відповідні спроби концептуалізації вчення Гайдеґера як антропологічного, які властиві традиції інтерпретації, започаткованій екзистенціалістами; більш адекватним Гайдеґеровому вченню, натомість, виявився варіант онтологічного прочитання поняття ось-буття, за якого останнє не редукується до одного з можливих варіантів інтерпретації. Здійснили огляд раннього періоду творчості Гайдеґера, який інакше називають етапом до «повороту» (Kehre), впродовж якого був написаний трактат «Буття і час». За результатами даного дослідження, ось-буття, з огляду на характер розглянутих екзистенціалів, випадає розглядати як суще, яке знаходиться в постійних зв’язку та взаємодії з навколишнім світом (за Гайдеґером - світом «усередненої повсякденності»), які є для нього конститутивними. Ось-буття, з огляду на характер розглянутих екзистенціалів, не випадає розглядати ані як таке, що фіксує суто індивідуальну, ані як колективну суб’єктність, а, натомість, як суще, що постійно перебуває у конститутивному для власного буття стосунку із іншими та зі світом (що складає екзистенційну фактичність ось-буття, зумовлює фактичну зумовленість його досвіду) та індивідуалізує цей стосунок у власному існуванні. Ключові слова : творчість Гайдеґера, трактат «Буття і час», екзистенціали, ось-буття, суще.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Анучіна В. В. Екзистенціальна тематизація досвіду в першому відділі "буття і часу" м. Гайдеґера : кваліфікаційна робота … магістра : 033 Філософія / Анучіна Влада Вадимівна. - Київ, 2022. - 72 с.