Механізми функціонування секреторного апарату шлунка в умовах тривалої гіпергастринемії

Дата
2017
Автори
Цирюк Олена Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена вивченню механізмів функціонування секреторного апарату шлунка в умовах тривалої омепразолом індукованої гіпергастринемії. Результати роботи показали, що внаслідок розвитку гіпергастринемії і дисбіозу, які виникають при тривалий гіпохлоргідрії відбуваються структурно-функціональні зміни в секреторному апараті шлунка щурів. Було показано динаміку розвитку гіпергастринемії та її вплив на базальну шлункову секреція через різні періоди введення омепразолу. Встановлено, що 28-денна гіпохлоргідрія призводить до різнонаправлених змін в базальній секреції та падіння чутливості парієтальних клітин до стимуляторів шлункової секреції пентагастрину та гістаміну. Показано, що тривала гіпергастринемія викликає розвиток дисрегенеративних змін в слизовій оболонці шлунка, активує колагенолітичні процеси, посилює деполімеризацію фукопротеїнів, глікозаміногліканів сполучної тканини і протективних білків слизу. Лектиногістохімічними дослідженнями доведено, що гіпергастринемія порушує процеси глікозилювання, призводить до порушення адгезивних міжклітинних взаємозв’язків, синтезу вуглеводних компонентів поверхні клітин та внутрішньоклітинних компартментів. Уперше доведено, що незалежно від природи гіпергастрнемії (тривале введення омепразолу або наслідки стовбурової ваготомії у віддаленому періоді), стимульована пентагастрином шлункова секреція знижується. У щурів з гіпергастринемією стимульована карбахоліном шлункова секреція не змінююється, а стимульована гістаміном знижується. Уперше показано динаміку змін базальної та пентагастринової секреції гідрохлоридної кислоти в шлунку щурів на тлі гіпергастринемії, індукованої 7-28-денним введенням блокаторуН+-К+-АТФази омепразолу. Уперше показано, що на тлі розвитку гіпергастринемії зростає вміст продуктів деградації колагенових і неколагенових білків слизово епітеліального бар'єру шлунка. У дисертації вперше визначені шляхи корекції структурно функціонального стану слизової оболонки шлунка в умовах тривалої гіпергастринемії.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Цирюк О. І. Механізми функціонування секреторного апарату шлунка в умовах тривалої гіпергастринемії : дис. ... д-ра. біол. наук : 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. / Цирюк Олена Іванівна. - Київ, 2017. 343 с.
Зібрання