Граничні теореми для випадкових процесів з регенерацією

Дата
2017
Автори
Маринич Олександр Віталійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена дослідженню випадкових регенеративних структур та випадкових процесів з регенерацією. В роботі побудовано елементи асимптотичної теорії випадкових процесів з імміграцією та, зокрема, процесів дробового ефекту; випадкових регенеративних композицій та перестановок; переставних коалесцентів з множинними злиттями; процедур випадкового просіювання та вибору лідера. Досліджено властивості траєкторій та розподілів граничних процесів. В роботі вперше введено поняття випадкового процесу з імміграцією в моменти відновлення та побудовано класифікацію режимів слабкої збіжності цих процесів. Отримано умови збіжності до стаціонарних процесів з імміграцією; доведено граничні теореми для процесів дробового ефекту з функціями відгуку, що не зростають, у випадках правильної зміни та повільної зміни нормування; отримано граничні теореми для випадкових процесів з імміграцією у випадку правильної зміни нормування. Доведено граничні теореми для низки функціоналів, що діють на збурених випадкових блуканнях.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 112 Статистика
Бібліографічний опис
Маринич О. В. Граничні теореми для випадкових процесів з регенерацією : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 – теорiя ймовiрностей i математична статистика / Маринич Олександр Віталійович. – Київ, 2017. – 37 с.
Зібрання