Особливості перекладу ґендерних відмінностей у лексиці японської мови

Дата
2023
Автори
Клунко Тетяна Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дипломній роботі проаналізовано особливості перекладу ґендерних відмінностей у лексиці японської мови. Досліджено зв'язок між мовою та ґендером, особливості жіночого та чоловічого мовлення в японській мові, розглянуто проблематику перекладу та запропонувано альтернативну методику передачі японських ґендерних відмінностей на українську. У першому розділі розглядаються засади ґендерної лінгвістики, аналізується історія жіночого та чоловічого мовлення в японській мові та досліджуються їх особливості. У другому розділі проведено порівняльний аналіз української та японської мов у ґендерному аспекті, виявлені схожості та відмінності. Класифіковано ґендерно марковані японські мовні одиниці як безеквівалентну лексику та запропоновано методику їх перекладу на українську мову. Третій розділ присвячений практичному застосуванню розробленої методики перекладу. Проведено аналіз передачі японських ґендерних відмінностей на українську мову в перекладі твору Ясунарі Кавабата «Країни снігів» І.П. Дзюби. Також за запропонованою методикою були перекладені уривки з оповідання «Вуста мого сина» Шунґіку Учіда.
本論文では、日本語における差別語の翻訳方法の特殊が研究されている。言葉少なでウクライナ語における女らしさと男らしさと、日本語における女言葉と男言葉の特異性が比較されている。本研究は日本語の女言葉と男言葉をウクライナ語へ翻訳する方法論を提案しようしている。 本論文は3章から構成されている。 第1章では、言語と性の基礎を論じ、社会内のステレオタイプを形成する言語の役割を定義し、日本語における女性語・男性語の歴史と特殊性が分析されている。 第2章では、ウクライナ語と日本語で見られるジェンダー表現の比較分析が行われ、それぞれの特殊性が検討され、類似点と相違点を明らかにされ、ウクライナ語への翻訳方法論が挙げられている。 第3章では、提案された翻訳方法を実際の翻訳に応用しようしている。まず、川端康成の小説『雪の国』のウクライナ語の翻訳が分析され、日本語の性差語がウクライナ語にどのように伝えられているかが研究されている。次に、翻訳方法論を用いて内田春菊の小説『息子の唇』の一部を翻訳した。翻訳者が直面する主要な問題とそれに対する解決策が説明されている。 論文は59ページで構成され、書誌に46の出典リスト、付録として物語の翻訳抜粋が掲載されている。
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Клунко Т. В. Особливості перекладу ґендерних відмінностей у лексиці японської мови : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Клунко Тетяна Володимирівна. – Київ, 2023. – 59 с.