Мультикультурні складові сімейних цінностей українського та кримськотатарського юнацтва

Дата
2023
Автори
Мамбетова Арзи Алімівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена проблемі вивчення сімейних цінностей українського та кримськотатарського юнацтва в мультикультурному розрізі. Дослідження було проведено протягом 2018 – 2022 років і передбачало теоретичний, емпіричний, формувальний та узагальнювальний етапи. Ключові слова: мультикультуралізм, сім’я, сімейні цінності, юнацтво, культура, соціалізація, етнічна приналежність, етнічна ідентичність, акультурація, українці, кримські татари, поколінна ідентичність, культурні уклади, традиційний уклад, модерн, постмодерн, акультураційні стратегії інтеграції та асиміляції, психологічне благополуччя, самовизначення, самоприйняття, самопізнання, соціальне оточення, інститути соціаліалізації, культурне розмаїття.
The dissertation is devoted to the problem of studying the family values of Ukrainian and Crimean Tatar youth in a multicultural context. The research was conducted between 2018 and2022 and included theoretical, empirical, formative, and generalization stages. Key words: multiculturalism, family, family values, youth, culture, socialization, ethnicity, ethnic identity, acculturation, Ukrainians, Crimean Tatars, generational identity, cultural patterns, traditional patterns, modernity, postmodernity, acculturation strategies of integration and assimilation, psychological well-being, selfdetermination, self-acceptance, self-knowledge, social environment, institutions of socialization, cultural diversity.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Мамбетова А. А. Мультикультурні складові сімейних цінностей українського та кримськотатарського юнацтва : дис. … д-ра філософії : 053 Психологія / Мамбетова Арзи Алімівна. - Київ, 2023. - 299 с.
Зібрання