Конкурентна девальвація валюти як прояв неопротекціонізму в сучасному світовому господарстві

Дата
2016
Автори
Галушка Олена Михайлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі досліджено особливості політики неопротекціонізму як державної політики, спрямованої на забезпечення конкурентоспроможності національної економіки на світовому ринку. Запропоновано підхід до класифікації девальвації залежно від цілей її проведення на стабілізаційну, захисну та конкурентну. Оцінено роль каналу валютного курсу в трансмісійному механізмі монетарної політики залежно від розміру економіки, рівня її розвитку, а також місця у міжнародному поділі праці. Досліджено тенденції розвитку світової валютної 20 системи, проаналізовано цілі та результати девальваційних політик Федеральної резервної системи США та Банку Японії як форм прояву неопротекціонізму на посткризовому етапі розвитку. Визначено місце таргетування інфляції в монетарній політиці Європейського центрального банку. З’ясовано особливості та передумови успіху неопротекціоністської політики Китаю, визначено інструменти, якими КНР здобуває світову гегемонію. Проаналізовано взаємозв’язок між курсом гривні та показниками платіжного балансу. З’ясовано умови, за яких Україні рекомендується перехід до вільного курсоутворення гривні. Розроблено рекомендації щодо оптимальної валютної політики України, а також щодо заходів у суміжних сферах, які варто вжити, аби девальвація гривні набула форми конкурентної.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Галушка О. М. Конкурентна девальвація валюти як прояв неопротекціонізму в сучасному світовому господарстві : автореф. дис. ...канд. екон. наук : 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини / Галушка Олена Михайлівна. - Київ, 2016. – 23 с.
Зібрання