Синтез, характеризація і каталітична активність матеріалів на основі цеолітів та нітриду вуглецю для отримання ацеталів фурфуролу

Дата
2022
Автори
Копа Іван Дмитрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі описана каталітична активність ієрархічних, звичайних бета- цеолітів та нітриду карбону в реакції ацеталізації фурфуролу спиртами. Наведені синтез і характеризація досліджуваних каталізаторів, побудовані кінетичні криві для реакцій ацеталізації спиртами, виміряні виходи та селективність утворення ацеталів фурфуролу на різних об’єктах. Проведено порівняння отриманих результатів з даними із різних джерел, наведена кореляція виходу продуктів реакції з кислотністю та розміром пор зразків.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Копа І. Д. Синтез, характеризація і каталітична активність матеріалів на основі цеолітів та нітриду вуглецю для отримання ацеталів фурфуролу : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 102 Хімія / Копа Іван Дмитрович. - Київ, 2022. - 37 с.