Просторова класифікація теплового потоку Закарпатського регіону

Дата
2023
Автори
Циба Микола
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета роботи полягає у дослідженні взаємозв’язку закономірностей просторового поширення теплового поля Закарпаття із гравітаційним полем Землі. Об’єктом дослідження є геофізичні поля на території досліджень, зокрема теплове та гравітаційне поля Закарпаття, відомості про які отримано по даним свердловинних вимірів та літературних джерел. Предметом дослідження є зв’язок теплового поля із геологічною будовою регіону та гравітаційним полем. Поставленні завдання виконувалися переважно теоретичними методами: моделювання (геофізичних полів), порівняльний, аналізу тощо. Проведено геологічну інтерпретацію геофізичних даних по аномаліям гравітаційного поля (в редукції Буге) та теплового поля Закарпатського регіону. Проведено кореляційну та кластеризаційну оцінку геофізичних полів об’єкту дослідження. Ключові слова: ЗАКАРПАТТЯ, ЗАКАРПАТСЬКА ЗАПАДИНА, АЛЬПІЙСЬКИЙ ВУЛКАНІЗМ, ТЕПЛОВЕ ПОЛЕ, ГРАВІТАЦІЙНЕ ПОЛЕ, КОРЕЛЯЦІЯ ГЕОФІЗИЧНИХ ПОЛІВ, АНОМАЛІЇ ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Циба М. Просторова класифікація теплового потоку Закарпатського регіону : кваліфікаційна робота бакалавра : 103 Науки про Землю / Циба Микола. - Київ, 2023. - 52 с.