Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві: теорія, еволюція, моделі та прикладні аспекти

Дата
2016
Автори
Білан Надія Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено цілісному дослідженню концептуально-прикладних аспектів соціальних комунікацій та з’ясуванню їх перспективних моделей в інформаційному суспільстві, зокрема з’ясуванню ефективності соціальних комунікацій у контексті сучасного парламентаризму. Робота ґрунтується на узагальненні та систематизації концептуальних підходів до ролі соціальних комунікацій в інформаційному суспільстві, визначенні перспективних моделей комунікації у сучасному дискурсі, дослідженні еволюції соціальних комунікацій в інформаційному середовищі та з’ясуванні його комунікаційної функції, розгляду прикладних аспектів соціальних комунікацій, визначенні та аналізі соціальних комунікацій в інфосфері Європейського Союзу та України. У роботі виокремлено авторський концептуальний підхід до особливостей соціальних комунікацій в інформаційному суспільстві, що характеризується визнанням пріоритетності інформаційної парадигми, яка виступає сукупністю перетину комунікаційних систем, комунікаційних відносин та комунікаційних потреб в умовах сучасних соціальних зрушень, подано авторське визначення поняття «соціальні комунікації», яке у сучасному науковому дискурсі вживається для позначення взаємозв’язків, що складаються між політичними і суспільними акторами внаслідок використання сучасних мережевих технологій; запропоновано рекомендації для діяльності владних, політичних та громадських інституцій України. Ключові слова: інформаційне суспільство, соціальні комунікації, інтернет-комунікації, парламентаризм, ЄС, Україна, соціальні медіа, соціальні мережі
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Білан Н. І. Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві: теорія, еволюція, моделі та прикладні аспекти : автореф. дис. ... д-р. наук із соц. ком. : 27.00.01 теорія та історія соціальних комунікацій / Білан Надія Іванівна - Київ, 2016. - 39 с.
Зібрання