Механізми формування імунозалежного непліддя в осіб чоловічої статі з органоспецифічними та системними аутоімунними хворобами

Дата
2017
Автори
Гаврилюк Анна Мирославівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню імунозалежних механізмів розвитку непліддя у осіб чоловічої статі з аутоімунними захворюваннями та іншою супутньою патологією в експерименті та клініці. Нами проведено моделювання системного захворювання сполучної тканини (колаген-індукований артрит) в експерименті на щурах-самцях та доведено, що оксидаційний стрес та апоптоз є ведучими патогенетичними факторами, вторинного пошкодження яєчок та додаткових залоз щурів. На клінічному матеріалі нами було вивчено механізми формування аутоімунних процесів, асоційованих з крипторхізмом і ЮІА. При крипторхізмі синтез антиспермальних антитіл може детермінуватися генетично і залежить від домінування експресії HLA-DRB1*07,08; HLA-DQB1*06 та KIR 2DS5. Формування непліддя у різних групах дорослих пацієнтів можна прогнозувати за змінами таких імунних чинників: АСАТ в сім’яній рідині ізотипу IgA із сайтом прикріплення до кінця хвостика; збільшення числа лімфоцитів CD4 +CD25+ ; підвищення рівнів ФНП-α, ІЛ-6, ІЛ-18 у сироватці крові; зниження концентрації ТФР-β1 та ІЛ-1β у сім’яній рідині; підвищений рівень ІЛ-18 у сім’яній рідині; підвищений рівень антитіл ізотипів IgG і IgM до фосфоліпідів та β2-глікопротеїну 1, ізотипу IgG антитіл до МПО; підвищений рівень МДА у крові та сім'яній рідині. Загалом у формуванні імунозалежного чоловічого непліддя ключові ролі відіграють АСАТ, лімфоцитарно цитокіновий дисбаланс, оксидаційний стрес та активація апоптозу в клініці та експерименті.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Гаврилюк А. М. Механізми формування імунозалежного непліддя в осіб чоловічої статі з органоспецифічними та системними аутоімунними хворобами : автореф. дис. ... канд .біол. наук : 03.00.09 – імунологія / Гаврилюк Анна Мирославівна. – Київ, 2017. – 42 с.
Зібрання