Виражальні засоби латинської поетичної мови у творчості Катулла

Дата
2017
Автори
Борбенчук Ірина Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі проведено дослідження виражальних засобів поетичної мови римського поета Гая Валерія Катулла (87–54 рр. до н. е.). У роботі систематизовано теоретичні засади вивчення поетичної мови як відображення індивідуального стилю та авторського світобачення. Проаналізовано використання виражальних засобів на фонетичному, граматичному, лексичному рівнях із визначенням їхньої лінгвостилістичної цінності. Схарактеризовано особистість Гая Валерія Катулла та виявлено чинники, що впливали на формування популярності поезії як серед сучасників, так і в наступні століття. Встановлено, що виражальні засоби вживаються автором із певних стилістичних міркувань, надають додаткової експресивності та поетичної образності творам, характеризують Гая Валерія Катулла як неперевершеного майстра поетичного слова, що своєю творчістю розширив потенціал латинської поетичної мови та сприяв подальшому її розвитку.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Борбенчук І. М. Виражальні засоби латинської поетичної мови у творчості Катулла : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови / Борбенчук Ірина Миколаївна. - Київ, 2017. - 23 с.
Зібрання