Особливості взаємозв’язку сімейного виховання та ціннісних орієнтацій дітей шкільного віку

Дата
2021
Автори
Матвійчук Катерина Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
На основі узагальнення теоретичних та емпіричних результатів дослідження особливостей взаємозв’язку стилю сімейного виховання та ціннісних орієнтацій дітей шкільного віку було зроблено наступні висновки: Ціннісні орієнтації є інтегративною основою як для окремо взятої особистості, так і для будь-якої соціальної групи, нації та всього людства загалом. Ціннісні орієнтації визначають напрями поведінки, внутрішню готовність особистості до здійснення тієї або іншої діяльності з метою досягнення певних цілей та задоволення власних потреб. У більшості дітей шкільного віку високий рівень сформованості диференціації ціннісних орієнтацій, також, присутній середній рівень, а низький відсутній. Серед термінальних цінностей домінуючими є хороші та вірні друзі, здоров’я (фізичне та психічне), на одному рівні вираженості: впевненість у собі, щасливе сімейне життя та пізнання. Серед інструментальних цінностей у дітей шкільного віку переважають: широта поглядів, чесність, терпимість та вихованість. Водночас, термінальні цінності для дітей шкільного віку є більш значущими, порівняно із інструментальними. Встановлено відмінності використання стилів сімейного виховання залежно від статі дитини. Виявлено наявність взаємозв’язків між стилями сімейного виховання та ціннісними орієнтаціями дітей підлітково віку. Авторитетний стиль, що характеризується прийняттям та теплим емоційним ставленням до дитини прямо корелює із такими ціннісними орієнтаціями дітей як: традиції, самостійність, стимуляція, влада та зворотно з конформністю. Авторитарний стиль виховання, який проявляється у низькому рівні прийняття, директивним стилем взаємодії з дитиною прямо корелює з конформністю та зворотно із самостійністю і безпекою. Ліберальний стиль виховання, що характеризуються мінімалізацією контролю, вседозволеністю прямо пов'язаний із конформністю та зворотно із досягненням та владою. Індиферентний стиль, для якого характерні дистантність, емоційна байдужість батьків прямо пов'язаний із такими ціннісними орієнтаціями дітей шкільного віку як: доброта, універсалізм і безпека та зворотно із шкалами: «традиції» та «досягнення».
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Матвійчук К.Ю. Особливості взаємозв’язку сімейного виховання та ціннісних орієнтацій дітей шкільного віку : дипломна робота ... магістр : 053 Психологія / Матвійчук Катерина Юріївна. - Київ, 2021. – 122 с.