Вплив батьківських настанов на вибір шлюбного партнера

Дата
2017
Автори
Крайлюк Анна Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації здійснено узагальнення результатів теоретико-емпіричного дослідження впливу батьківських настанов на вибір шлюбного партнера, що дало змогу дійти таких висновків. 1. На підставі теоретичного аналізу чинників вибору подружнього партнера виокремлено чотири групи теорій, в яких розкрито їхній зміст, йдеться про: а) результат дитячо-батьківського досвіду стосунків у контексті умов, у яких формується особистість; ставлення середовища, в якому формується особистість, вплив несвідомого на вибір шлюбного партнера та на подальший перебіг стосунків у парі; б) тотожність у вартості як наявність у партнера доповнювальних рис характеру, компліментарності, можливості задоволення власних потреб у парі, рольову сумісність і можливість максимізації власної корисності за мінімізації витрат; в) процес скорочення кола можливих партнерів через проходження послідовних етапів: 1) зустріч партнерів, первинний потяг, фізична привабливість; 2) відчуття комфорту, спільності у поглядах і цінностях, впізнавання одне в одному «своїх внутрішніх чоловіка і жінку»; 3) вступ у взаємні зобов’язання та близькість, поява відповідальної рольової поведінки, задоволення значущих потреб; г) змішані детермінанти як чинники вибору подружнього партнера, зокрема, близькість проживання, взаємна любов, прихильність, надійність, емоційна стійкість, наявність позитивних рис характеру, зрілість, симпатія, бажання позбутися самотності, мотив продовження роду та інше. З’ясовано, що психологічними чинниками вибору подружнього партнера є дитячий досвід стосунків із близькими, гомогамність та компліментарність рис характеру, а також можливість максимізації власної корисності в стосунках. Процес вибору проходить певні етапи зближення та фільтрації. Також на вибір можуть впливати такі незначні, на перший погляд, чинники як місце проживання чи вагомість певних рис для чоловіків і для жінок. 2. Доведено наявність тісного зв’язку між особливостями батьківських настанов у контексті їх впливу на довготривалість, міцність та задоволеність стосунками. У жінок на тривалість шлюбу впливає стратегія взаємодоповнення при виборі шлюбного партнера; задоволеність шлюбом пов’язана зі здоровою психологічною атмосферою батьківської сім’ї; міцність стосунків пов’язана зі стратегією повтору теплих взаємин із батьком, тобто вибором у партнери чоловіка, з яким будуть можливі такі стосунки. У чоловіків довготривалість стосунків визначається відкритістю у вираженні почуттів, в тому числі агресії в батьківських сім’ях та вибором таких самих агресивних, імпульсивних жінок; задоволеність шлюбом залежить від орієнтації на досягнення в батьківських сім’ях та від міцності актуальних стосунків; міцність стосунків пов’язана з атмосферою самореалізації в батьківській сім’ї та вибором такої самої партнерки (активної, впевненої, довірливої). Ключові слова: батьківські настанови, феномен вибору, шлюбний партнер, задоволеність шлюбним партнером, міцність стосунків, стратегії повтору та взаємодоповнення, моделі співвідношення батьківських настанов та особливостей вибору шлюбного партнера.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Крайлюк А. І. Вплив батьківських настанов на вибір шлюбного партнера : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 соціальна психологія; психологія соціальної роботи / Крайлюк Анна Ігорівна. - Київ, 2017. - 240 с.
Зібрання