Особливості реалізації державного суверенітету в Європейському Союзі

Дата
2022
Автори
Майніна Мирослава Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена дослідженню особливостей реалізації державного суверенітету в Європейському Союзі. У роботі з’ясовано теоретико-концептуальні засади дослідження державного суверенітету, зокрема, проаналізовані основні сучасні концепції до дослідження державного суверенітету зарубіжних вчених. Розглянуто реалізацію державного суверенітету країнами Європейського Союзу, основні етапи трансформації та інші властивості даного об’єднання. Розкрито особливості реалізації країнами-членами державного суверенітету у зовнішніх зносинах Євросоюзу. Досліджується вплив Європейського Союзу на реалізацію державного суверенітету країнами-кандидатами на вступ до Євросоюзу, а також політика Європейського Союзу щодо реалізації державного суверенітету асоційованими державами. У дисертації набуло подальшого обґрунтування визначення Європейського Союзу як наднаціонального (наддержавного) об’єднання. Співставлення Євросоюзу з ознаками, які властиві міжнародній організації, міжнародному об’єднанню, федерації та конфедерації показує, що Євросоюз володіє лише частиною ознак кожного із запропонованих варіантів. Набір властивих Європейському Союзу ознак дає підстави стверджувати, що саме характеристика «наддержавне об’єднання» найближче відображає сутність міжнародно-правового визначення Євросоюзу. У роботі запропоноване авторське визначення поняття «наддержавне об’єднання». У дисертації з’ясовано вплив Європейського Союзу на реалізацію Україною державного суверенітету та систематизовано і доповнено основні інструменти обмеження такого впливу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Майніна М. С. Особливості реалізації державного суверенітету в Європейському Союзі : дис. ...д-ра філос. наук : 052- політологія / Майніна Мирослава Сергіївна. - Київ, 2022. – 226 с.
Зібрання