Репутація та імідж міст: інструментарій оцінки

Дата
2023
Автори
Присяжнюк Олександр Павлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є визначення ролі сформованих іміджу та репутації міст як чинників їхнього соціально-економічного розвитку та розкриття потенціалу інструментарію з репутаційної та іміджевої оцінки міст. У першому розділі розкрито феномен міста як соціального простору та критерії урбанізованого середовища в сучасному глобалізованому вимірі. У другому розділі виокремлено основні сучасні тенденції у соціологічному дослідженні міст. У третьому розділі через порівняння теоретичних та емпіричних даних обгрунтовано використання методології «CityRepTrak» як провідної у сфері досідженні репутації міст. За результатами роботи запропоновано адаптацію інструментарію та реалізовано анкету у відовідності до сучасних українських реалій. Ключові слова: соціологія міст, урбанізація, репутація, імідж.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Присяжнюк О. П. Репутація та імідж міст: інструментарій оцінки : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Присяжнюк Олександр Павлович. - Київ, 2023. - 76 с.