Особливості адаптації маргінальної молоді до нових умов проживання

Дата
2022
Автори
Запацька Анастасія Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Міграція молоді до великих міст не є новою галуззю для досліджень, але цей напрям активно розвивається вже протягом декількох сторіч. Адже в умовах сучасного соціально-економічного розвитку ця тема постійно загострюється і набуває все більше нових обертів. Місто завжди було і залишається центром для розвитку соціальних конфліктів: соціальна нерівність, соціальна стратифікація, соціальне напруження – традиційні приклади проблем міста. Наукова проблема дослідження полягає у невідповідності між необхідністю мати науково обґрунтовані концептуальні положення щодо визначення проблем маргінальної молоді пов’язаних з її адаптацією до нових умов проживання і недостатністю узагальнення існуючого теоретичного та емпіричного матеріалу з даної проблематики.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Запацька А. С. Особливості адаптації маргінальної молоді до нових умов проживання : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Запацька Анастасія Сергіївна. - Київ, 2022. - 45 с.