Деякі особливості відтворення метафоричних словосполучень в економічному дискурсі в англо-українському перекладі

Дата
2023
Автори
Малюга Дар’я
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження – охарактеризувати розмаїття метафоричних словосполучень в англомовних економічних текстах та виявити найуживашині способи їх відтворення в українських перекладах. Об’єктом дослідження є англомовні метафоричні словосполучення. Предметом дослідження є деякі способи відтворення метафоричних словосполучень в економічному дискурсі в англо-українському перекладі. Теоретичне значення дослідження визначається тим, що його результати уточнюють поняття метафори та визначають основні її види та найчастотніші способи відтворення в українських перекладах англійських текстів галузі економіки. Практичне значення роботи полягає у використанні результатів дослідження у теоретичних і практичних курсах зі стилістики, теорії та практики перекладу, а також при написанні дипломних робіт та розробці проблем порівняльного аналізу різних видів метафор. У ході дослідження була зроблена спроба дослідити розмаїття метафор в англійських економічних текстах та способи їх відтворення в українських перекладах, було визначено частотність використання певних перекладацьких підходів до перекладу окремих видів метафор.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Малюга Д. Деякі особливості відтворення метафоричних словосполучень в економічному дискурсі в англо-українському перекладі : кваліфікаційна робота … магістр : 035 Філологія / Малюга Дар’я. – Київ, 2023. – 80 с.