Організація та розвиток рекреаційного туризму Поліського краю

Дата
2023
Автори
Порохнюк Володимир Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Розвиток рекреаційного туризму буде сприяти економічному зростанню Поліського краю. Туристична галузь створює нові робочі місця, залучає інвестиції, сприяє розвитку малого та середнього бізнесу, торгівлі, готельного господарства, ресторанного бізнесу та інших супутніх галузей. Саме тому тема роботи носить актуальний характер. Розглянуто співвідношення понять «робота», «дозвілля», «рекреація» і «туризм». Робота протиставляється дозвіллю, але виділяються дві сфери їх взаємопроникнення та інтеграції - діловий туризм та «серйозне» дозвілля (підвищення кваліфікації, громадська діяльність, творча та інтелектуальна діяльність тощо). Розглянуто класифікаційні ознаки туризму та типи і види рекреаційного туризму. Запропоновано власну класифікацію рекреаційного туризму за наступними класифікаційними ознаками: в залежності від сезонності, в залежності від кількості учасників, в залежності від тривалості, в залежності від віку учасників, в залежності від типу активності, в залежності від мети відпочинку, в залежності від місця знаходження. Виділено пріоритетні завдання для подальшого розвитку рекреаційного туризму на Поліссі: створення стратегії розвитку туристичної галузі Полісся; збереження та охорона природних ресурсів; співпраця між різними зацікавленими сторонами; ефективне маркетингове просування Полісся як туристичного напрямку; інвестиції у розвиток туристичної інфраструктури; варіативність туристичної продукції із спрямуванням на різні сегменти; використання інноваційних рішень та цифрових технологій; ефективне управління туризмом є ключовим для збалансованого розвитку туристичної галузі на Поліссі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 106 Географія
Бібліографічний опис
Порохнюк В. О. Організація та розвиток рекреаційного туризму Поліського краю : кваліфікаційна робота бакалавра : 106 Географія / Порохнюк Володимир Олександрович. - Київ, 2023. - 58 с.