Палеогеографічні умови карстових районів Криму та Придністров'я у пізньому плейстоцені та голоцені

Дата
2016
Автори
Авдєєнко Юлія Леонідівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі обґрунтовано новий підхід до палеогеографічних реконструкцій змін природних умов у пізньому плейстоцені та голоцені на основі комплексного палінологічного та літологічного (зокрема, гранулометричного) вивчення кластичних печерних відкладів карстових областей Криму і Придністров´я. Достовірність отриманих висновків підтверджується взаємною верифікацією результатів двох методів. Виконані дослідження свідчать про неодноразові зміни рослинного покриву та клімату на території карстових областей впродовж пізнього плейстоцену та голоцену. В обох із них простежено стадії останнього міжзледеніння, стадіали та інтерстадіали раннього льодовиків’я, середнього та пізнього пленігляціалу, пізньольодовиків’я, а також субперіоди голоцену. Порівняння загальних трендів та циклічності кліматичних змін умов, відображених у палінологічному та літологічному складі кластичних відкладів печер Криму та Придністров’я, свідчить, що палеоекоумови цих районів змінювались підпорядковано одним закономірностям, тобто є відображенням глобальних кліматичних подій. В той же час добре виражені регіональні відміни рослинності та клімату досліджених областей.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Авдєєнко Ю. Л. Палеогеографічні умови карстових районів Криму та Придністров'я у пізньому плейстоцені та голоцені : автореф. дис. ...канд. геогр. наук : 11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія / Авдєєнко Юлія Леонідівна.. - Київ, 2016. - 25 с.
Зібрання