Оселищна концепція збереження біорізноманіття: реалізація в Україні та Німеччині (на прикладі Київської області та землі Нижня Саксонія)

Дата
2023
Автори
Концедайло Олександра Русланівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В сучасних умовах суспільство почало усвідомлювати небезпеку втрати біорізноманіття й необхідність впроваджувати дієвих заходів збереження. Таким чином, у 1979 році була підписана Конвенція про охорону дикої флори і фауни і природних оселищ в Європі, яка стала одним з найголовніших документів щодо оселищного збереження біорізноманіття. Оселищна концепція збереження біорізноманіття є важливим інструментом для збереження та управління біологічно різноманітних місцевостей. Вона враховує взаємозв’язки між екологічними, соціальними та економічними факторами, забезпечуючи збалансований підхід до розвитку, що сприяє збереженню природних екосистем та їхньому використанню людиною. В Німеччині діє мережа Natura 2000, в Україні та інших країнах, які не є членами ЄС, діє Смарагдова мережа, вона є аналогічною до мережі Natura 2000, яка функціонує у країнах ЄС. Крім цих мереж також діє ряд документів, списків, законів та директив, які були підписані та ратифіковані країнами. Важливим аспектом дослідження є оцінка стану біорізноманіття. Сучасний стан біорізноманіття є побіжним – більше 28% видів перебувають під загрозою зникнення (за даними МСОП). Фактори, які впливають на втрату та зменшення біорізноманіття та самих оселищ існування видів: - вирубка лісів; - щільна забудова; - надмірне використання природних ресурсів; - високе антропогенне навантаження; - зміна клімату; - забруднення навколишнього середовища; - поширення інвазивних видів тощо.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 106 Географія
Бібліографічний опис
Концедайло О. Р. Оселищна концепція збереження біорізноманіття: реалізація в Україні та Німеччині (на прикладі Київської області та землі Нижня Саксонія) : кваліфікаційна робота бакалавра : 106 Географія / Концедайло Олександра Русланівна. - Київ, 2023. - 47 с.