Комунікативна особистість як феномен політичної лінгвокультури (на матеріалі аналітичних статей українських, англійських та французьких масмедіа)

Дата
2017
Автори
Білошицька Валерія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації опрацьовано модель зіставного лінгвокультурологічного вивчення вербальної репрезентації колективної комунікативної особистості автора аналітичної статті на матеріалі трьох мов (української, французької, англійської) із застосуванням корпусного підходу; б) розроблено та опрацьовано методику зіставного аналізу частотних словників аналітичних статей трьома мовами із залученням екстралінгвістичної інформації; в) досліджено контекстуальні вживання вербальних корелятів топонімів-концептів, значущих для дослідження ментальності колективної комунікативної особистості автора аналітичної статті; г) проаналізовано особливості комунікативних стратегій і тактик, застосованих для здійснення комунікативного впливу колективним автором аналітичних статей у масмедійному дискурсі (на матеріалі аналітичних статей трьома мовами). У роботі розмежовано поняття «мовна особистість», «мовленнєва особистість» та «комунікативна особистість»; уточнено поняття «комунікативна особистість» як етнічно маркований феномен та запропоновано поняття «колективна комунікативна особистість»; визначено спрямованість комунікативної особистості на кооперативне спілкування; обґрунтовано чотирирівневу модель комунікативної особистості автора аналітичної статті; розглянуто способи аналізу мотиваційного, вербально-семантичного, когнітивного та функціонального рівнів комунікативної особистості автора аналітичної статті. Проведено системний аналіз взаємопов’язаних політичного та масмедійного дискурсів; розглянуто функції масмедійногодискурсу; проаналізовано проблему розуміння та інтерпретації текстової інформації; обґрунтовано можливості застосування корпусного підходу доаналізу масмедійного дискурсу (на матеріалі аналітичних cтатей); розроблено спеціальні регулярні вирази, що містять вербальні кореляти етнічних констант свідомості КО та маркери застосованих в інформаційних повідомленнях стратегій і тактик.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Білошицька В. О. Комунікативна особистість як феномен політичної лінгвокультури (на матеріалі аналітичних статей українських, англійських та французьких масмедіа) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 – загальне мовознавство / Білошицька Валерія Олександрівна. - Київ, 2017. - 246 с.
Зібрання