Синтез оптично чистих заміщених флуорованих еталонів

Дата
2021
Автори
Зварич Єлизавета Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі досліджено можливість отримання оптично чистих флуорованих етанолів методом ензиматичного кінетичного розділення рацемічних сумішей. На прикладі трьох модельних флуорованих етанолів, що містять екзоциклічну трифлуорометильну та дифлуорометильну групи, а також дифлуорометиленову групу у циклі описано синтез відповідних рацемічних похідних та продемонстровано ефективність їх ензиматичного розділення. Ефективними ензимами для даних цілей виявилися Burkholderia cepacia lipase – Amano-PS, Candida antarctica lipase В – Novozym. При виконанні роботи були використані підходи ензиматичного ацилювання (Amano-PS) та ензиматичного гідролізу (Novozym). Оскільки досліджувані об’єкти мають гідрофільні властивості, для них була розроблена методика гідролізу, яка передбачає використання розрахункової кількості води і дозволяє уникнути втрат речовини.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Зварич Є. А. Синтез оптично чистих заміщених флуорованих еталонів : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 102 Хімія / Зварич Єлизавета Андріївна. - Київ, 2021. - 35 с.