Аквально-терральні рекреаційні комплекси Середнього Подніпров’я

Дата
2016
Автори
Кулініч Марина Тарасівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Визначено сутність поняття «аквально-терральний рекреаційний комплекс», а також концептуальну основу їх наукового дослідження. Під аквально-терральним рекреаційним комплексом (АТРК) розуміється функціональне поєднання суміжних взаємодіючих ділянок водного простору і суші, яке піддається антропогенному управлінню, плануванню і реконструкції з метою створення культурно облаштованих, естетично-привабливих місць відпочинку відповідно до різнопланових та специфічних рекреаційних потреб населення (організація відпочинку для дітей, дорослих, людей з обмеженими фізичними можливостями) задля покращення здоров’я, позитивно-емоційного збагачення та розвитку особистості. Концептуальну основу дослідження АТРК формує низка дослідницьких підходів, серед яких джерело-орієнтовний, структурно-організаційний, територіально-організаційний, а також концепція рекреаційних модулів. Розроблено методику дослідження АТРК Середнього Подніпров’я, яка складається з трьох послідовних етапів: - етап структурно-ландшафтного дослідження Середнього Подніпров’я, що об’єднав в собі обґрунтування методики укладання електронної карти ландшафтної структури Середнього Подніпров’я, безпосереднє укладання карти ландшафтної структури відповідно до обґрунтованої методики та здійснення ландшафтно-структурного аналізу регіону Середнього Подніпров’я. Сутність методики укладання електронної карти ландшафтної структури території полягала у тому, щоб, використовуючи актуальні джерела географічної інформації та інструментарій ГІС, сформувати окремі тематичні шари (геоморфологічна структура, грунтотвірні породи, ґрунти, рослинність), в результаті оверлею яких створено карту ландшафтної структури регіону дослідження. - етап структурно-організаційного дослідження рекреації в межах Середнього Подніпров’я базувався на розробці методики структурно-організаційного дослідження рекреації в Середньому Подніпров’ї, що дало змогу дослідити та інвентаризувати реально функціонуючі рекреаційні об’єкти і території регіону дослідження. Результатом цього етапу стала повнофункціональна база геоданих, що вміщує інформацію про 391 об’єкт, який описується 72 параметрами (атрибутами). Організована база геоданих дозволила будувати аналітичні моделі, вивчати об’єкти за будь-якими наборами параметрів (властивостей). Ключові слова: аквально-терральний рекреаційний комплекс, рекреаційне природокористування, Середнє Подніпров’я, поля щільності рекреаційних об’єктів, зона рекреаційного тяжіння, рекреаційний модуль, оптимізація функціональної організації аквально-терральних рекреаційних комплексів
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 106 Географія
Бібліографічний опис
Кулініч М. Т. Аквально-терральні рекреаційні комплекси Середнього Подніпров’я : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Кулініч Марина Тарасівна. - Київ, 2016. - 184 с.
Зібрання