Вербалізація комічного у великій прозі Луїджі Піранделло

Дата
2017
Автори
Лазер Тарас Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційне дослідження присвячено вивченню особливостей вербалізації комічного у текстах романів Л. Піранделло. У роботі вперше здійснено систематизацію мовних засобів реалізації комічного, а також розглянуто шляхи його об’єктивації у концептосфері творів письменника.Наукова новизна роботи визначається тим, що в ній уперше у вітчизняній лінгвістиці було системно досліджено романи Л. Піранделло; вперше здійснено критичний огляд теорії гумору письменника з урахуванням розвитку авторського розуміння комічного загалом та гумору зокрема; вперше здійснено аналіз та класифікацію засобів вербалізації комічного на матеріалі ранньої великої прози Л. Піранделло; вперше досліджено концептосферу романів письменника та проаналізовано реалізацію комічного в межах її елементів. Отримало подальший розвиток вирішення проблеми изначення змісту і структури комічного, його основних типів та форм, особливостей його реалізації в художніх текстах. Практичне значення дисертаційної роботи визначається можливістю використання основних положень і висновків у викладанні нормативних курсів «Італійська мова», «Теорія та практика перекладу з італійської мови», «Італійська література» тощо. Матеріали та результати дослідження можуть бути використані у межах таких дисциплін, як лінгвокраїнознавство, когнітивістика, лінгвокультурологія, філософія, естетика
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Лазер Т. В. Вербалізація комічного у великій прозі Луїджі Піранделло : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 – романські мови / Лазер Тарас Васильович. - Київ, 2017. - 206 с.
Зібрання