Інформаційна технологія голосової ідентифікації за біометричними характеристиками людини

Дата
2022
Автори
Шевченко Анастасія Дмитрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході виконання роботи було спроектовано та розроблено систему голосової ідентифікації особи. Система базується на витягненні акустичних характеристик із запису мови людини та подальшому віднесенню отриманих даних до одного з наперед заданих класів (дикторів). Вона складалася з трьох блоків: блоку попередньої обробки, блоку витягнення ознак та блоку класифікації. Новизна рішення полягає у гібридному блоку класифікації, який складається з двох класифікаторів: багатошарової нейронної мережі прямого поширення й моделей гаусових сумішей, — та агрегатора їх виходів, який приймає рішення, яка саме особа була розпізнана, на основі зважених виходів обох класифікаторів. До системи розпізнавання було створено програмний застосунок із інтерфейсом користувача, описано його структуру, викладено інструкцію з експлуатації. Застосунок дозволяє як і протестувати розроблену архітектуру ШНМ або побудовані моделі гаусових сумішей дикторів на класах із використаного в даній роботі набору даних, так і персоналізувати налаштування: замінити модель ШНМ, моделі гаусових сумішей, класи для розпізнавання тощо. Ключові слова: машинне навчання, штучні нейронні мережі, моделі гаусових сумішей, ідентифікація диктора, біометрія, розпізнавання голосу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 121 Інженерія програмного забезпечення
Бібліографічний опис
Шевченко А. Д. Інформаційна технологія голосової ідентифікації за біометричними характеристиками людини : випускна кваліфікаційна магістерська робота : 121 Інженерія програмного забезпечення / Шевченко Анастасія Дмитрівна. - Київ, 2022. - 81 с.