Державний контроль у сфері вищої освіти в Україні : організаційно-правовий аспект

Дата
2018
Автори
Кушнір Сергій Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми – розкрито сутність, характерні особливості й організаційно-правові аспекти державного контролю у сфері вищої освіти в Україні. Здійснено розгляд державного контролю як інтегрованої категорії. Окреслено властивості державного контролю та вдосконалено теоретичні положення щодо формулювання дефініції «державний контроль у сфері вищої освіти» як правової категорії. Дістали подальшого розвитку наукові положення щодо розгляду вищої освіти як певної системи. Удосконалено наукові положення про принципи державного контролю у сфері вищої освіти, зокрема, автором окреслено їх систему. Сформульовано мету державного контролю у сфері вищої освіти, охарактеризовано завдання й функції державного контролю у сфері вищої освіти, визначено їх змістовий перелік. Окреслено систему суб’єктів державного контролю у сфері вищої освіти в України крізь призму її зв’язків внутрішнього й зовнішнього характеру, визначено форми та методи відповідного контролю. Узагальнено зарубіжний досвід державного контролю у сфері вищої освіти, обґрунтовано необхідність розроблення та прийняття Концепції державного контролю у сфері вищої освіти. Ключові слова: контроль, державний контроль, освіта, вища освіта, система, принципи, мета, завдання, функції, суб’єкти, форми, методи, концепція.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Кушнір С. М. Державний контроль у сфері вищої освіти в Україні : організаційно-правовий аспект : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Кушнір Сергій Миколайович. - Київ, 2018. - 34 с.
Зібрання