Гідролого-генетичний аналіз просторово-часових закономірностей водного стоку річок України: методологія, тенденції, прогноз

Дата
2017
Автори
Горбачова Людмила Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
На прикладі річок України обґрунтовано методологію гідролого-генетичного аналізу просторово-часових закономірностей водного стоку річок та виконано її практичну реалізацію. Розроблено алгоритм послідовно обґрунтованих методик і підходів, які дозволяють отримувати більш достовірні оцінки як сучасних, так і можливих майбутніх змін водного стоку річок. Встановлено, що основні багаторічні тенденції водного стоку річок України полягають у наступному: водному стоку річок, як і кліматичним чинникам його формування притаманні однорідні (квазіоднорідні) та стаціонарні (квазістаціонарні) тенденції, які вказують на наявність у рядах спостережень циклічних коливань: як довго-, так і короткотривалих. Внаслідок довготривалих циклічних коливань середньорічного стоку води річок відбувається його внутрішньорічний перерозподіл. На рівнинних річках циклічні коливання мінімального стоку води за літньо-осінню та зимову межень є протифазними до циклічних коливань максимального стоку води весняного водопілля. Циклічні коливання максимальних витрат води дощових паводків річок України, а також паводків змішаного походження річок Карпат і Криму мають невелику тривалість порівняно з тривалістю циклічних коливань максимальних витрат води весняної повені рівнинних річок України. Можливі майбутні зміни середньорічного стоку води річок України на середину ХХІ століття за даними 4 РКМ (REMO, RCA3-E, RCA3-B, RRCM) за сценарієм розвитку суспільства А1В по відношенню до базового періоду 1991-2010 рр. найвірогідніше будуть знаходитися в межах природних коливань водності.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Горбачова Л. О. Гідролого-генетичний аналіз просторово-часових закономірностей водного стоку річок України: методологія, тенденції, прогноз : автореф. дис. ...д-ра юрид. наук : Горбачова Людмила Олександрівна. - Київ, 2017. – 34 с.
Зібрання